Trainingen, Workshops en Presentaties

content naar wens – op maat gemaakt

Trainingen

Zoals blijkt uit ons aanbod van trainingen, doen wij veel op het gebied van kennisdeling in de IT. Sourcelabs geeft anderen graag toegang tot de kennis die wij in onze projecten en opdrachten hebben opgedaan. Samen beter worden is daarin ons motto.

Het komt natuurlijk geregeld voor dat er een behoefte is aan trainingen en materiaal waar wij op voorhand nog geen invulling aan hebben gegeven. Dat betekent echter niet dat wij niets kunnen betekenen op dit gebied. In overleg bekijken wij of wij voldoende kennis en ervaring hebben met het gevraagde onderwerp en werken zo een nieuw trainingstraject uit. Geheel op maat, met de nadruk op de zaken die voor de opdrachtgever van belang zijn. Daarbij zorgen we vanzelfsprekend ook voor goede trainers die de materie goed kunnen overbrengen aan de cursisten.

Workshops

Wanneer het format van een training te intensief is (vanwege de langere tijdsinvestering bijvoorbeeld) dan kunnen wij onze trainingen ook inkorten naar een workshop. Deze duren door de bank genomen één dagdeel, wat in sommige gevallen beter in te passen is in drukke tijdschema’s. Dit betekent niet dat er ingeboet wordt op kwaliteit of inhoud, maar dat het tempo hoger zal liggen en er een duidelijke nadruk ligt op zelflerend vermogen bij de deelnemers.

Zoals ook voor trainingen het geval is, geldt hier ook dat wij op verzoek invulling kunnen geven aan workshops. Ook hier leggen wij de nadruk op die zaken die voor opdrachtgever van belang zijn. Daarnaast zorgen wij voor goede begeleiding om de maximale waarde te halen uit onze workshops.

Presentaties

Over de jaren heen heeft Sourcelabs diverse presentaties verzorgd voor onze klanten of bij onze eigen Meetups. Onderwerpen als Kotlin, GraphQL en Consumer Driven Contract Testing zijn de revue reeds gepasseerd. Wij kunnen deze presentaties uiteraard op verzoek herhalen bij geïnteresseerde opdrachtgevers.

Ook wanneer het gaat om het verzorgen van presentaties over andere onderwerpen zijn wij in staat goede kwaliteit te leveren. Onze kennis reikt verder dan de voornoemde onderwerpen, neem gerust contact met ons op om te kijken welke inspirerende presentaties wij kunnen verzorgen.

Interesse?

Neem contact met ons op om deze training in te plannen, op locatie of bij ons op kantoor te Utrecht. Interesse in een specifiek onderdeel van deze training? Wij maken deze training op verzoek ook op maat.