Young Professional Programma

Intensieve begeleiding op maat

Het vinden van IT talent in het huidige klimaat is geen eenvoudige opgave, de ervaren specialisten liggen niet voor het oprapen. Veel organisaties doen om die reden een beroep op jonge talenten (of omscholers) die zij onderbrengen in zogeheten Young Professional programma’s. Zij krijgen toegang tot studiemateriaal, worden actief begeleid en kunnen zo snel productief worden in de teams waar zij worden ondergebracht.

Hoe mooi deze voorstelling ook mag voorkomen, is dit echter zelden de werkelijkheid. Veel organisaties zijn niet toegerust om de juiste ondersteuning te bieden voor dit prille talent. Er wordt niemand beschikbaar gesteld voor het begeleiden van de Young Professional, er is geen materiaal beschikbaar dat past bij het niveau van de Young Professional en er worden geen concrete, haalbare (leer)doelen gesteld waarnaar gestreeft dient te worden. Dit is enorm zonde, want op deze manier wordt de potentie van de Young Professional onvoldoende benut.

Sourcelabs Young Professional Programma

Om organisaties hierbij te assisteren heeft Sourcelabs een eigen Young Professional programma ontwikkeld. Ons doel hierbij is het snel productief maken van Young Professionals door goed te kijken naar de ontwikkeling die nog gemaakt dient te worden en meer verdieping te zoeken op de onderwerpen die al beheerst worden. Wij doen dit door zelf te integreren in de organisaties die Young Professionals inhuren, door zelf mee te draaien in het team waar de Young Professional deel van uitmaakt en als zodanig een goed beeld te krijgen van de benodigde ondersteuning.

Wanneer dit voldoende helder is, wordt er gewerkt aan het realiseren van trainingsmateriaal dat is afgestemd op de organisatie, waarbij de gebruikte tools en technieken worden meegenomen, maar ook de context waarin deze worden gebruikt. Op deze manier wordt er een brug geslagen tussen algemene kennis en toepasbare kennis op locatie.

Daar waar externe expertise benodigd mocht zijn adviseren wij organisaties deze in te kopen en assisteren wij bij de keuze van de juiste trainingsinstanties. Ook begeleiden wij certificeringstrajecten voor tastbare resultaten waar het gaat om de groei van de Young Professional.

Onze Aanpak

 • Begeleiding op locatie
  • Wij zorgen voor begeleiding daar waar het het gebeurt: in de natuurlijke context van de Young Professional. Door mee te kijken en mee te draaien met het team kan er een ontwikkelplan worden opgesteld.
 • Trainingen op maat
  • Na inventarisatie van de behoeften wordt er gewerkt aan trainingen, waarbij wij materiaal van bestaande trainingen aanpassen naar de context van de Young Professional of ontwikkelen zonodig nieuwe trainingen. Het komt immers veelvuldig voor dat er pakketten en tools in gebruik zijn waar alleen binnen de desbetreffende organisatie gebruik van gemaakt wordt.
 • Externe Trainingen
  • Wanneer het niet loont om zelf materiaal te ontwikkelen omdat anderen dit reeds gedaan hebben, kunnen wij uiteraard ook advies geven voor het volgen van externe trajecten. Vaak zijn er leveranciers van tooling die zelf uitstekende cursussen verzorgen welke onontbeerlijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van de Young Professional.
 • Certificeringstrajecten
  • Wij bieden ook ondersteuning voor het behalen van certificaten en helpen met trainingen om Young Professionals te begeleiden bij het halen van deze certificaten. Denk hierbij aan technische certificaten (Java), maar ook procescertificaten (Scrum).
 • Soft skills
  • Een belangrijk aspect voor het succes van de Young Professional is ook de mate waarin geïntegreerd wordt in de organisatie waar deel van uit gemaakt wordt. Ook het kunnen overtuigen van collega’s met goed beargumenteerde verhalen en het kunnen presenteren van oplossingen aan belanghebbenden zijn van groot belang voor het succes van de Young Professional. Wij kijken waar er ruimte voor verbetering is en werken actief aan het bevorderen van deze skills.

Interesse?

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij lichten graag ons proces toe en gaan graag de uitdaging aan om ook bij u te werken aan productieve Young Professionals die langdurig van grote waarde kunnen zijn voor u en uw organisatie.